actions speak louder than words

Wednesday, December 03, 2008

Posted by yuss yusoff on Wednesday, December 03, 2008 in | 2 comments
Ramai dalam kalangan kita yang mungkin tidak berapa faham apa dimaksudkan dengan wadiah, mudhrabah dan lain-lain istilah dalam Sistem Perbankan Islam, walaupun kita sendiri mempunyai akaun, membeli kereta, rumah menggunakan kaedah tersebut. Berdasarkan bacaan dan maklumat dari bank muamalat dapatlah diringkaskan sebahagian dari istilah-istilah yang biasa digunakan.

Konsep Syariah Dalam Perbankan Islam :

Wadiah Yad Dhomanah :
  • bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. Pendeposit akan mendepositkan wang ke dalam akaun bank dan mengizinkan bank menggunakan wang tersebut untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syara`. Pada masa yang sama, bank akan menjamin pembayaran balik kesemua amaun deposit berkenaan atau sebahagian daripada amaun belum jelas apabila pendeposit memintanya.
Mudharabah :
  • pengaturan atau perjanjian di antara pemberi modal dan pengusaha projek di mana pengusaha projek boleh menggunakan dana bagi menjalankan aktiviti perniagaan beliau. Sebarang keuntungan yang diperolehi akan dibahagi di antara pemberi modal dan pengusaha projek tersebut mengikut nisbah yang telah dipersetujui, sementara kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemberi modal.
Musyarakah :
  • konsep ini biasanya digunapakai bagi perniagaan perkongsian atau perniagaan usaha sama untuk sesuatu perusahaan perniagaan. keuntungan yang diperolehi akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui manakala kerugian akan ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal.
Murabahah :
  • penjualan barangan adalah pada harga yang termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua pihak. Harga belian dan jualan, kos-kos lain serta margin keuntungan hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan dilaksanakan.
Wakalah :
  • peserta melantik seorang wakil untuk melaksanakan dan menjalankan transaksi bagi pihak beliau.
Bai` Bithamanin Ajil :
  • penjualan barangan berasaskan pembayaran tertangguh pada harga tertentu, yang termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui.
Qardh Hasan :
  • pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam dikehendaki membayar amaun yang dipinjam sahaja. Walaubagaimanapun, peminjam atas budi bicaranya boleh membayar balik pinjaman melebihi jumlahnya (tanpa berjanji) sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjam.
Ijarah Thumma Al Bai` :
  • konsep ini melibatkan dua kontrak yang berasingan. Pertama ialah kontrak ijarah (sewaan) akan ditandatangani terlebih dahulu sebelum kontrak kedua iaitu Bai` (belian) dimeterai.
Bai` al-Inah :
  • pembiaya menjual aset kepada pelanggan secara bayaran tertangguh, seterusnya aset berkenaan akan dibeli kembali oleh pembiaya secara tunai pada harga diskaun.
Hibah :
  • hadiah yang diberikan secara sukarela.

2 comments:

muiz said...

semua ni ustaz dah ajar masa psi tapi dah tak ingat sekarang. maaf ustaz sebab dulu study untuk exam je... sekarang baru rasa penting perkara - perkara macam ni... huhu

yuss yusoff said...

begitulah kehidupan, kita akan menghargainya bila kita tidak lagi memilikinya.

Search Our Site

Bookmark Us

Delicious Digg Facebook Favorites More Stumbleupon Twitter